výrazný lyrik stojící pod vlivem                                 mnoha uměleckých epoch                                                                           autor několika pokusů
Důvodem mých hádek 

je většinou propast, 
jíž pod sebou cítím, 
ten vítr voní smrtí,
opojný jak všechny výšky života...
Kdo ví k jakému cíli
náš vozík drkotá ?


Narozen v Čechách, léta páně devatenáctistéhošestasedmdesátého, jako prvorozený syn svých rodičů. 

Ženat s Kateřinou, rozenou Helikarovou, s níž má dvě děti - Johanu a Františka. 

   

Mystické stavy od raných dětských let.