j a k u b    š u l c

.To světlo


Mlčel bych,

ale viděl jsem plující stromy

oživlé moře zelených korun

a pleskot křídel

kdesi v hloubi

Širé prostorné

bílé stany, vanutí času

který se nikdy nevrací

a přeci jakoby v ozvěně

v matné vzpomínce

pokaždé vyvstává

ta cesta

to světlo